SAL8113, Act: V°97.1 (124 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°97.1  
Act
Date: 1441-11-02

Transcription

2020-11-17 by Gerry Van Helmont
Jan van daelhe(m) natuerlec als ma(n) van buyte(n) die bec beclaeght/
was van henr(icke) van breedzijp voe(r) xx guld(en) rid(er)s es/
opde(n) dach van hede(n) t(er) manisse(n) smeyers bide(n) h(ere)n scepen(en) van/
loeve(n) v(er)weert gewijst cor(am) o(mn)ib[(us)] ex(iste)n(tibus) scab(inis) ex(istenti)bu(s) in sca(m)pno no(vembris) s(ecunda)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer