SAL8115, Act: V°275.1-R°276.1 (311 of 364)
Search Act
previous | next
Act V°275.1-R°276.1  
Act
Date: 1444-05-05

Transcription

2021-01-24 by Greet Stevens
Cond zij alle(n) liede(n) dat wille(m) de hase wonen(de) topvelpe in jeg(enwoirdicheit) d(er)/
scepen(en) van loven(e) gestaen heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft van janne van maerbeke gehete(n) gielijs sijn hof gelege(n)/
te bevekem mette(n) huyse(n) hove(n) wynnen(de) lande(n) en(de) eene(n) bog(ar)de d(aer) toe/
hoeren(de) houden(de) te same(n) xxxiiii boend(er) oft d(aer) omtre(n)t van half/
m(er)the lest lede(n) eene(n) t(er)mijn van ix jare(n) langc dueren(de) deen nae/
dand(er) sond(er) middel volgen(de) Elx jairs dae(re)n bynne(n) o(m)me en(de) voe(r) de/
helcht vande(n) vruchte(n) en(de) coerne opde vorg(eruerde) goede jarlix wassen(de)/
It(em) es vurwerde dat de vorg(enoemde) wynne de vorg(eruerde) goede jarlix sijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic wynne(n) en(de) werve(n) sal Te wete(n)/
den rogge op iiii vo(r)en en(de) devene op ii vo(r)en It(em) sal de vors(creven)/
wynne jarlix de vors(creven) huysinge houde(n) op sine(n) cost vand(er) ond(er)ster/
rikele(n) ned(er)wert It(em) sal de vors(creven) wynne jarlix leve(re)n also vele/
walms alsme(n) behoeve(n) sal o(m)me de vors(creven) huysinge mede te/
v(er)make(n) en(de) alsme(n) aende vors(creven) huysinghe iet werct dect oft/
plect van outs d(aer) af sal de vors(creven) wynne den werclude(n) den/
montcost geve(n) en(de) jan sal de dachue(re)n betale(n) It(em) sal de vors(creven)/
wynne des vors(creven) jans gedeelte jarlix als dat tijtverdich/
en(de) rijp sal wesen ierst in sijn [int] schue(re) te beveke(m) vue(re)n eer hijt/
sine sal mogen rue(re)n en(de) als dat gedorsche(n) sal wesen so/
sal dan de vors(creven) wynne op sine(n) cost den vors(creven) ja(n)ne sijn gedeelte/
te loven(e) tot sine(n) huyse leve(re)n It(em) doeft jarlix wassen(de) inde(n)/
vors(creven) bog(ar)t sulle(n) de vors(creven) wynne en(de) jan half en(de) half deile(n)/
en(de) de wynne sal dat op sine(n) cost jarlix doen lesen en(de) desge/
lijx den vors(creven) ja(n)ne sijn gedeelte te loven(e) tot sine(n) huyse/
leve(re)n It(em) sal de vors(creven) wynne den vors(creven) ja(n)ne jarlix houde(n)/
twee v(er)kene mette(n) sinen en(de) jan sal d(aer) af den herde v(er)nuegen/
It(em) sal de vors(creven) jan jarlix coepen iiii[c] scoeve stroes en(de) de/
wynne sal d(aer) af mest maken [It(em) sal de vors(creven) wynne jarlix dmest dat hij int vors(creven) hof make(n) sal vue(re)n en(de) leve(re)n op inde brake] ende d(aer) voe(r) sal de vors(creven)/
wynne d(aer) jegen moete(n) graven (½) boend(er) lants oft meer op/
sinen cost It(em) es vurwerde dat de vors(creven) wynne ten
//
afsceiden van sine(n) t(er)mijne de vors(creven) goede laten sal gelijc hij die/
gevonden heeft te weten den rogge op iiii vore(n) besayt en(de)/
de brake en(de) de storte op eene vore geerijt It(em) mach de/
vors(creven) wynne jarlix vande(n) vors(creven) goeden m sayen (½) boend(er)/
crocken en(de) d(aer) jegen sal de vors(creven) jan hebben (½) boend(er) evene(n)/
en(de) oft de vors(creven) wynne sayde meer crocken die soude(n) sij half/
en(de) half deilen It(em) want de vors(creven) jan den vors(creven) jwynne/
ten aencome(n) van sine(n) t(er)mijne geleent heeft xxx(½) gul(den)/
pet(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n des h(er)togen en(de) vi mudden [even(en)] so es/
vurwerde dat de selve wynne de(n) vors(creven) ja(n)ne d(aer) af betale(n)/
sal te wete(n) te kersmisse nu naestcomen(de) x pet(er)s en(de) also voert/
van jae(re) te jae(re) v(er)volgende ii pet(er)s en(de) een q(ua)rt en(de) een mudde evene(n)/
tot dat de vors(creven) schout geheelic en(de) al betaelt sal wesen en(de)/
ten lesten jae(re) ii(½) pet(er)s als v(er)volghde schout It(em) sal de vors(creven) jan/
den vors(creven) jwynne alle twee jae(re)n sine(n) t(er)mijn due(re)nde geven/
eene(n) oude(n) tabbart en(de) des sal de vors(creven) wynne de(n) vors(creven) ja(n)ne/
jarlix doen drie kerweye(n) met sine(n) wagen en(de) p(er)den en(de) elc/
kerweye van eenen dage d(aer)t den vors(creven) ja(n)ne gelieve(n) sal/
en(de) alle dese vurwerde(n) en(de) condicie(n) vors(creven) hebbe(n) geloeft de/
vors(creven) wynne in deen zijde en(de) jan in dande(r) malc(anderen) vast en(de)/
gestentich te houde(n) en(de) te voldoen (et)c(etera) lomb(ar)t pynnock maii v
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-03-20 by Inge Moris