SAL8116, Act: R°236.4 (272 of 318)
Search Act
previous | next
Act R°236.4  
Act
Date: 1445-05-20

Transcription

2021-04-21 by kristiaan magnus
It(em) henrick de forcierez die gev sone wijlen arnts die voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven gegoet en(de) geerft is in alle(n) den/
goede(n) die wae(re)n h(ere)n jans wijle(n) le coutell(i)r del vaul priest(er)s heeft hem/
opde(n) dach van hede(n) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven inde banck ald(aer)/
gep(rese)nteert te rechte te stane jeg(en) den eerw(er)dige(n) hee(re) den abdt/
van gemblours oft den ghene(n) dies van hem gemechticht wa(r)e/
p(rese)nt(ibus) om(n)ib(us) scabinis maii xx vide(licet) die iovis
ContributorsChris Picard , Greet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-18 by kristiaan magnus