SAL8116, Act: R°250.1 (290 of 318)
Search Act
previous | next
Act R°250.1  
Act
Date: 1445-06-05

Transcription

2019-11-30 by kristiaan magnus
Item philips berne(re) in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) van loven(en) gestaen heeft/
verhuert hubrechte(n) vand(er) straten thuys geheten de haze alsoet/
gelege(n) is metten stalle comen(de) acht(er) uut inde juedestrate gelegen/
inde n scepstrate tusscen thuys geheten tvosken en(de) s(in)[te] peters kerchof/
... dat ... philips Te houden en(de) te hebben van s(in)te/
jansmisse baptisten naistcomen(de) ene(n) t(er)mijn van vijf en(de) een half/
jae(re)n deen na dand(er) sond(er) middel volgende Elx jairs dae(re)n bynne(n)/
om en(de) voe(r) neghen gul(den) saluyte(n) ofte de weerde d(aer) af in ande(re)n/
goeden ghelde te s(in)te jansmisse baptisten b te betale(n) den vors(creven)/
philipse jairlijx den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijn als vervolghde/
schout Behoudlic dien dat de vors(creven) [hubrecht] philips alle jae(re) sijne(n) vors(creven)/
t(er)min due(re)nde een jair hue(ringen) te vore(n) eer die gevallen is op toecomen(de) jair/
d(aer) naistvolgen(de) den vors(creven) ph(ilips)e betalen sal uutgenome(n) van sijne(n) leste(n)/
jae(re) d(aer) af hij de gheheel hue(ringe) op toecomen(de) half jair d(aer) naistvolgen(de) niet/
sculd(ich) en sal sijn te verlegge(n) dan allene na galande vande(n) vors(creven) hue(ringe)n/
vande(n) halve(n) jae(re) sond(er) argelist Gelovende de selve ph(ilipp)us den/
vors(creven) hubrechte(n) vand(er) vors(creven) hue(ringe)n jegen ene(n) yegeliken den vors(creven)/
t(er)min due(re)nde recht warant te sijne Also dat hijt vast en(de) seker sijn moghe/
ov(er)wynge vynckenbosch junii v
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-24 by kristiaan magnus