SAL8116, Act: V°111.2 (131 of 318)
Search Act
previous | next
Act V°111.2  
Act
Date: 1444-11-18

Transcription

2016-03-17 by kristiaan magnus
It(em) tvors(creven) beleit sal blijven liggen(de) ond(er) scepen(en) van loven(en) tott(er) tijt toe dat de/
vors(creven) jan de cuyp(er)e die met janne van hev(er)le arnde willems geloeft heeft te be/
talen tusschen dit en(de) xiii messe naest comen(de) xii guld(en) riders den selven arnde/
de selve scout v(er)nueght en(de) betaelt sal hebben en(de) oft de selve jan en(de) jan den/
selve(n) arnde de vors(creven) schout ten vors(creven) t(er)mijne niet en betaelde so mach dan de/
selve lod(ewijck) mette(n) selve(n) beleyde vanden vors(creven) goeden des vors(creven) jans de cuyp(er)e/
alsoe vele goets v(er)copen als de vors(creven) schout gedraegt mette(n) coste en(de) co(m)mere/
die d(aer) om int vervolge(n) vand(er) vors(creven) schout gedaen sal sijn o(m)me den vors(creven)/
arnde willems d(aer) af betalinghe te gecrygen en(de) janne van hev(er)le die met/
des vors(creven) jans vor de vors(creven) schout borge bleve(n) es te lossen en(de) onthaven te/
sijne en(de) dat gedaen so sullen dan de vors(creven) brieve beyde scoutbrief en(de)/
beleitbrief den vors(creven) janne tot sijnd(er) manissen wederworden cor(am) ov(er)wynge/
lynthr(is) iunior nove(m)bris xviii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-02-27 by kristiaan magnus