SAL8116, Act: V°208.2 (241 of 318)
Search Act
previous | next
Act V°208.2  
Act
Date: 1445--

Transcription

2021-02-09 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) jan vande(n) vekene in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) van loven(en) gestaen heeft/
geloeft den voirs(creven) janne vande(n) bossche en(de) sijn huys en(de) hof inder vors(creven)/
gued(inge) beg(ri)pen co(m)m(er)loes en(de) scadeloes te houdene en(de) tontheffene [aen h(ere)n ja(n)ne tesijs tsijs religieus van p(er)ke] van alsulke(n)/
viere mudden rox een sist(er) myn d(er) mate(n) van loven(en) alse [de selve] h(er) jan thijs/
religieus van perke sijn lee
aen tvors(creven) huys en(de) hof en(de) voert aen meer/
ande(re) goede div(er)sen p(er)sone(n) toebehoren(de) sijn leefdaghe langc due(re)nde ende/
niet lang(er) houden(de) en(de) heffen(de) es Ende om te meerd(er) vestich(eit) den voirs(creven)/
janne vanden bossche vande(n) vors(creven) gelufte(n) te doene so heeft de selve/
jan vande(n) vekene den voirs(creven) janne vande(n) bossche geloeft te comen(e)/
voir den meye(r) en(de) scepen(en) vand(er) vue(re)n voir de(n) meye(r) en(de) scepen(en) van/
duysborch en(de) voir den meye(r) en(de) scepen(en) van voshem bynne(n) xiiii dagen/
naestcomen(de) en(de) vand(er) [vandair] niet te sceiden hij en sal ald(air) tierst den vors(creven) ja(n)ne/
vande(n) bossche tond(er)pande gesedt hebben [voir de vors(creven) rente(n)] alle sijn goede chijsen en(de) rente(n)/
die hij inde vors(creven) p(ro)chie(n) houden(de) en(de) heffen(de) is En(de) h(ier) d(air) toe also vele/
te doene dat de(n) selve(n) ja(n)ne vande(n) bossche vast en(de) zek(er) sijn moeghe/
en(de) den vors(creven) h(ere)n ja(n)ne tsijs van live t(er) doot come(n) sijnde so sal dan de/
vors(creven) jan vande(n) vekene vand(er) vors(creven) gelufte(n) van ontheffen ongehoude(n) sijn/
en(de) de vors(creven) sijne goede chijse(n) en(de) rente(n) sulle(n) alsda(n) die hij voe(r) de/
vors(creven) viere mudde(n) rox te pande gesedt sal hebbe(n) sulle(n) oec alsdan/
d(aer) af onge los en(de) vrij wesen eisd(em)
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-06 by kristiaan magnus