SAL8116, Act: V°262.4-R°263.1 (312 of 318)
Search Act
previous | next
Act V°262.4-R°263.1  
Act
Date: 1445-06-15

Transcription

2019-09-20 by kristiaan magnus
Tvo(n)nisse tussche(n) janne van loeven in deen zijde en(de) janne/
de witte geheete(n) vand(er) stoct cleed(er)make(re) in dande(re) alse van eend(er)/
quetsue(re)n de welke een wiekende wonde was die de voirs(creven) jan/
de witte gedaen hadde den voirs(creven) janne van loeven met eene(n)/
stocke des hem jan van loeven gedroech tot der stad meester/
van loeven Welck meest(er) droech op sijne(n) eedt dat mette(n) voire/
inde voirg(eruerde) quetsue(re) tfel mette(n) vleesche af geslagen was en(de) dat/
hij dat aengenaeit hadde en(de) oec gewiect om dbestes wille D(aer) op de/
voirs(creven) jan de witte antw(er)de want jan van loeven vande(n) ersete(r) niet/
geruert en hadde dat hij vande(n) meest(er)gelde ongehouden sijn soude/
Es gewijst dat jan de witte janne van loeven ter bet(er)nissen/
doen sal een bedevaert tot meylane(n) en(de) d(aer) af goede waerh(eit) bringen nae
//
der stad recht van loeven ende dair mede gestaen p(rese)nt(ibus) rijke/
witte ov(er)winge vynckenbosch lynthe(re) junii xv
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-25 by kristiaan magnus