SAL8116, Act: V°46.3 (53 of 318)
Search Act
previous | next
Act V°46.3  
Act
Date: 1444-08-25

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
It(em) want jan uten liemi(n)ghen alse naest ore en(de) eerfghename gilijs ghielijs/
wile(n) sijns vad(er)s come(n) en(de) gheleyt is tot allen den goed(en) have en(de) eerve/
henrix torf op hed(en) hadde doen dach doen voer meye(r) en(de) scep(e)n(en) van/
loven(e) janne reman [leeman] gheerde helchemets reynken vande(n) leempoele/
en(de) henricke de leeuwe [va(n) leeuwe] ov(er)mids onghebruc [ongebruck] dat de vors(creven) p(er)sone(n)/
den vors(creven) janne van so(m)megen van vors(creven) goed(en) deed(en) te wete(n) van/
iiii stucke(n) dade wi(n)gardts houde(n)de tsame(n) iiii viere(n)deel gelegen te/
wilsele aen de p(er)se ald(aer) en(de) naest den goed(en) peet(er)s vand(en) meersb(er)ge/
Ald(aer) de selve p(er)sone niet come(n) en sijn So eest dat de hee(re)n desc(e)p(e)n(en)/
van loven(e) t(er) manessen smeyers ghewijst hebbe(n) een vonnesse dat/
ov(er) [men] den vors(creven) janne vand(en) vors(creven) goed(en) houd(en) sal in sijne(n) beleyde/
also verre alst noch vore he(n) co(m)me(n) es p(rese)ntib(us) om(nibu)s simul [scab(in)is] augusti/
xxv
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-02-19 by kristiaan magnus