SAL8117, Act: V°41.2 (48 of 310)
Search Act
previous | next
Act V°41.2  
Act
Date: 1445-08-20

Transcription

2015-06-10 by Jos Jonckheer
It(em) de voirs(creven) gheert vande(n) hove en(de) jan pochet in p(rese)n(ci)[a] hebben geloeft/
ind(ivisim) den voirs(creven) janne van vertrijke dat hij hem [aen eene(n) iegelike(n) p(er)sonen] co(m)merloes ende/
scadeloes te houde(n) en(de) tontheffen van alsulken vii mudde(n) corens der/
mate(n) van loeve(n) lijfpensien [met gad(er)s den p(ri)ncipale(n) gelde d(aer) af] alse de voirs(creven) [twee] p(er)soene(n) met [alarde goede berthelmeeuse den hont alarde pochet en(de) ja(n)ne bosket] meer ande(re)n p(er)sone(n)/
begrepe(n) inde scepen(en) br(ieve) van loeve(n) d(aer) op gemaect
[beg(ri)pen] den voirs(creven) janne/
van vertrijke en(de) [tot sijnen lijve en(de) ten lijve] lijsbette(n) sijnd(er) nat(uer)liker sust(er) jairlijx sculdich wae(re)n/
te weten jarlix
tot hue(re)r beid(er) live te weten tot elken lijve van hen/
he beiden iii(½) mudde(n) rox d(aer) af [sculd(ich) wae(re)n] gelijc den scepen(en) br(ieve) va(n) lov(en) d(aer) op gemaect/
clarlic inhult en(de) begrijpt met gad(er)s [va(n) alsulken] xvii(½) rijd(er)s die de vors(creven) jan en(de) x(½)/
gul(den) rinsch die de vors(creven) jan vand(er) vors(creven) lijfpensien te vele gehave(n) hadde/
heeft geloven(de) den selve(n) ja(n)ne d(aer) af no(m)m(er)meer aen te spreken hem/
te moye(n) noch te vexe(re)n/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-05-22 by Jos Jonckheer