SAL8118, Act: R°156.4 (151 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°156.4  
Act

Transcription

2021-02-10 by Kristiaan Magnus
It(em) jan gaseal van foul jan [en(d)e] jacop sijn soene(n) p(ri)[(us)] em(an)c(ipatus)/
in p(rese)nc(ia) hebbe(n) gekint en(de) gelijt dat sij wael en(de)/
wittelic v(er)cocht hebbe(n) gerarde de sart de vrucht/
en(de) de bladingen vande(n) goede(n) h(ier) nae bescr(even) de welke/
tusscen dit en(de) oexte naestcomen(de) opde selve goede wasse(n)/
sulle(n) Te wete(n) inden ierste(n) van xxviii roede(n) lants goet/
gelegen tusscen foil en(de) andrein t(er) plaetse(n) gehete(n)/
chieftereye tusscen de goede jans van hoeye en(de) de/
goede willems wile(n) van berghe(n) It(em) van i(½) boend(er)
//
lants gelege(n) ald(aer) neve(n) tussce(n) de den de selve chieftereye/
en(de) neve(n) de goede des cloest(er)s va(n) heileshe(m) It(em) noch va(n) v/
dach(mael) lants gelege(n) [tussce(n)] de goede baud(ewijns) va(n) glijmez en(de) de goede/
des vors(creven) cloest(er)s It(em) noch va(n) iii dach(mael) lants gelege(n) tussce(n)/
tvorsc(reven) cloest(er)s goet en(de) de goede warniers pailhet Welke/
vors(creven) lande geheelic en(de) al besayt liggen met wint(er) coerne/
p(ro) c(er)to p(re)cio de quo satisf(actum) p(ro)mitt(entes) d(i)c(t)i p(ate)r (et) filii p(re)fat(o)/
ger(ardo) [de d(i)c(t)a vend(iti)[o(n)e]] erga quoscu(m)q(ue) r(e)ctam p(re)st(are) war(andiam) Item want de vors(creven) vad(er) en(de) jan/
gaseal op de vors(creven) vruchte(n) ja(n)ne de lamynez vercocht heeft vi mudde rogs d(er) mate(n) van/
loven de twee mudde d(aer) af toeghste naistcomen(de) en(de) dand(er) vier te s(en)te andr(ies) misse d(aer) naistvolg(ende)/
[te betale(n) soe eest dat de vors(creven) gerart den vors(creven) ja(n)ne tot dier betalingen te helpen gheve(n) soe voe(r) elk mudde enen rijd(er) en also en luste de selve jan den de vors(creven) vruchte(n) woude(n) de selve goede en(de) vruchten vanden vors(creven) ja(n)ne gaseal vanden voirs(creven) coren aen den vors(creven) ja(n)ne ten vors(creven) tijden niet gelost so noch de selve gheert tvors(creven) ghelt ond(er) houden o(m)me de selve goede d(aer) mede te lossen op also wae(re) de selve gheert aen tvors(creven) ghelt te cort so soude hem de vors(creven) jan gaseal tsurplus tot sijnre manissen oprichten abs(oloens) roelofs ja(nuarii) xix]/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-01-14 by Kristiaan Magnus