SAL8118, Act: R°243.5 (264 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°243.5  
Act

Transcription

2014-12-22 by Bart Thoelen
It(em) de voirscr(even) michiell sall hem met den voirscr(even) brieve op de goede des/
voirscr(even) sijns vaders moghen behulpen wa(n)neer hem dat gelieve(n) sall/
om vande(n) selve(n) goeden te trecke(n)ne lx rijders des mu(n)ten (et)c(etera) nae/
de doet des voirscr(even) mathijs sijns vaders als voir sijn kinsgedeelte/
vanden goeden den selve(n) sijne(n) vader toebehoiren(de) tot nederijssche gelege(n)/
en(de) in alle de have waer die beleghen Behoudelijcken dat de selve/
michiel in dande(re) goede elswaer dan tot ned(er)ijssche geleghen ende/
in alle de have waer die beleghen es gebruederlijke met den/
ande(re)n kynde(re)n deylen sall moeghen niet wederstaende den lx/
rijders voirscr(even) cor(am) eisd(em)/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-01-24 by Kristiaan Magnus