SAL8118, Act: R°253.1 (279 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°253.1  
Act
Date: 1447-05-06
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-18 by kristiaan magnus
It(em) tvonnisse tussche(n) wille(m)me van arle wonen(de) te mechle(n) die/
geleit is totte(n) haeflike(n) goede(n) henrix vanden bossche van tieldonc/
sone qui(n)tens vanden bossche in deen zijde en(de) wille(m)me schelkens/
die desgelijx geleit is tot allen den goeden have en(de) erve des/
vors(creven) henrix also v(er)re die te tieldonc en(de) d(aer) omtre(n)t gelegen/
sijn in dande(re) alse van alle d(er) haven des vors(creven) henrix gelijc die/
inden huyse des voirs(creven) henrix gelege(n) te tieldonck gelegen en(de) te/
bevi(n)den es en(de) elswair De welke de vors(creven) willem schelkens/
die ond(er) jong(er) date geleit is dan de vors(creven) willem va(n) arle/
meynde want de vors(creven) henric voe(r) vluchtich wae(r) dat hem/
en(de) sine(n) beleide volgen soude het en wae(re) dat de vors(creven) willem/
van arle sine(n) eedt dade dat de vors(creven) henric hem/
wittelic sculd(ich) wae(r) buyte(n) de schout va(n) sine(n) scepen(en) brieven oft/
dat hij voe(r) hem stonde nae dordina(n)cie vand(er) stad Dair/
op de vors(creven) willem va(n) arle antwerde kennen(de) den vors(creven) henr(icke)/
vluchtich te sine dat de selve henric hem [so] van geleenden/
gelde en(de) so van dat hij voe(r) hem stonde als borghe sculd(ich)/
wae(re) en(de) geweest hadde voe(r) en(de) eer de vors(creven) wille(m) schelleke(n)s/
geleit was inde so(m)me van lxvii peet(er)s en(de) xiiii(½) stuv(er)s/
bieden(de) d(aer)op sine(n) eet te doene nae d(er) stad recht P(rese)nteren(de) voirt/
de voirs(creven) have te laten volgen den vors(creven) wille(m)me schelkens/
en(de) sinen beleide op alsoe [dat] hij hem sijn hant volvulde van/
sijnd(er) schout vors(creven) p(rese)nteren(de) oec mede oft de vors(creven) have bet(aelt)/
wae(re) dan de vors(creven) so(m)me tsuplus van dien den vors(creven) wille(m)me/
schelkens en(de) sine(n) beleide te laten volgen Es gewijst met/
desen worden so wair willem van arle sine(n) eedt dade so/
hij geboden hadde dat hem de vors(creven) have volgen soude opde/
p(rese)ntacie(n) die hij gep(re)senteert hadde Welken eet hij t(er) stont/
gedaen heeft en(de) nae dat sijn wed(er)p(ar)tie d(aer)op zeke(r) cala(n)gie(n)/
geworpen hadde so w(er)t ten uut(er)sten gewesen dat de voirscr(even)/
willem sijns eets volcomen is p(rese)nt(ibus) rike kers(makere) abs(oloens) roelofs/
prike(re) maii vi[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick