SAL8118, Act: R°264.2 (294 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°264.2  
Act
Date: 1447-05-12
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-10 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) toebat opv(er)staen en(de) verresen was tusschen janne vrederix/
van meerbeke in deen zijde en(de) janne de smet van werchte(r) in dande(re) alse/
van zeke(re)n loene van pijne en(de) van erbeyde die de voirscr(even) jan de smet/
aenden voirscr(even) janne vrederix verdient soude hebben ende desgelix van/
zeke(re)n montcoste die deselve jan vrederix den voirscr(even) janne de smet/
eysschende is Soe hebben hen de voirscr(even) p(ar)tijen vanden voirscr(even) stoete en(de)/
van des daer aen cleven mach gekeert gesubmitteert en(de) verbonde(n)/
in vrindelijke segghe(re)n ende effene(re)n Te weten de voirscr(even) jan vrederix/
in arnde vyncke en(de) wille(m)me boegaert en(de) de voirscr(even) jan de smet in/
brueder everarde de pape gardeaen vande(n) mindenbruede(re)ns te loeve/
loeven(en) en(de) he(re)n wille(m)me de clieve(re) prieste(r) in alsulker vueghen dat de/
voirscr(even) segghe(re)n dbescheit vande(n) voirscr(even) p(ar)tije(n) aengehoirt hebben(de)/
huer uutsprake van dien eendrechtichlijck uutspreken sulle(n) tussche(n)/
dit en(de) sinxene(n) naestcomen(de) oft alsdan op dat sijs niet eens en wae(re)n/
eene(n) ov(er)man nemen met hue(re)n gemeyne(n) consente de welke eens/
gelijx vande(n) bescheide der p(ar)tije(n) voirscr(even) geinformeert sijnde sijn/
uutsprake daer aff doen sall bynnen viii daghen dair nae/
volghende Geloven(de) de voirscr(even) p(ar)tije(n) vast en(de) gestentich te houde(n)/
soe wes bijde(n) voirscr(even) segghe(re)n oft hue(re)n ov(er)manne geseedt en(de)/
uutgesproke(n) sall worden cor(am) rijke abs(oloens) maii xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick