SAL8118, Act: R°286.1 (311 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°286.1  
Act
Date: 1447-06-05
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-14 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) p(er)sone hebben geloeft ind(ivisim) den vors(creven) bauduwijn so schie(r)/
dat hij vanden vors(creven) erfpachte bewijst worde dat dan de selve/
p(er)sone tot manisse(n) des selfs baud(uwijns) come(n) sullen voe(r) scepen(en) van lov(en)/
hem ald(aer) vanden goeden geloven(de) gnoech te done en(de) warandeerscepe/
gelijc en(de) in ald(er) manie(re)n dat hue(r) vors(creven) comanscape inheeft/
p(riu)[s] eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick