SAL8118, Act: R°287.3 (312 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°287.3  
Act
Date: 1447-06-05
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-23 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) gehuysscen hebben geloeft ind(ivisim) d(er) vors(creven) joffr(ouwe) machtelde(n)/
tusscen dit en(de) maend(aige) naestcomen(de) te doen hebben copien [voir scep(enen) va(n) loven(en)] uut/
alsulken brieve(n) d(aer) mede sij de vors(creven) goede v(er)cregen hebben sond(er)/
cost d(er) selv(er) joffr(ouwe) machtelden eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick