SAL8118, Act: R°291.2 (315 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°291.2  
Act
Date: 1447-06-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-10 by kristiaan magnus
It(em) heeft de voirs(creven) jan de fonteins geconsenteert al eest also datt(er) manissen de/
voirscr(even) schout steet te betaelen evenverre dat de voirscr(even) p(er)soene hem contente(re)n/
vanden big(ri)pen x grijpen l grijpen tusschen dit en(de) alreheyleghemisse/
naestcomen(de) en(de) vanden remanante voirs(creven) andries misse d(aer) naist volgen(de) over/
ii jae(re)n so sall de selve jan cesseren de voirscr(even) p(er)soene oft hoe(r) goede/
te moyen oft te vexe(re)n met e(n)nig(er) voirderinghen mette(n) voirscr(even) scepen(en)/
brieven te doene Behoudelijck dien o(m)me den voirscr(even) janne vander/
voirscr(even) [sijnre] schout te bynnen te sijne so mach hij tot sijnre gelieften doen leyde(n)/
naeder stad recht tot allen den goeden have en(de) erve der voirscr(even) p(er)soenen/
niet wederstaende dat voirscr(even) steet Bij also dat hij metten selven/
beleyde niet wercken en sall het en wae(re) dat hij vertreck hadde/
in sijnre voirscr(even) bet(alinge) en(de) men hem ten voirscr(even) t(er)mijnen niet en/
contenteerde en(de) anders niet cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick