SAL8118, Act: V°175.1 (172 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°175.1  
Act

Transcription

2019-11-30 by Kristiaan Magnus
It(em) want vrancke pynnok van jorise pynnoc sine(n) neve/
aenvert heeft ene(n) scepen(en) brieff van vijf mudde(n) rogs/
lijfpensie(n) staen(de) ten live philips pynnoc Inde(n) welke(n) henric/
van hofstade willem de gruyte(re) en(de) peet(er) baten ten vors(creven)/
ph(ilip)s wert voir scepen(en) van loven(en) v(er)obligeert sijn Soe eest/
dat de voirs(creven) ph(ilipp)us den vors(creven) vrancke(n) pynnok opp(enbairlic) geloeft/
heeft so wes last co(m)m(er) oft pramynge(n) hem vanden/
vors(creven) jorijse oft van sine(n) wegen ov(er)mids dien dat/
hij den selve(n) brieve den vorg(enoemde) ph(ilips)e ov(er)gegeve(n)/
heeft ov(er)quame in wat manie(re)n dat dat sijn mochte/
dat hem de selve ph(ilip)s d(aer) af co(m)m(er)loes en(de) scadeloes/
ontheffen sall lint(re) prijke(re) fe(bruarii) viii[a]
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-11 by Kristiaan Magnus