SAL8118, Act: V°284.2 (309 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°284.2  
Act
Date: 1447-06-03
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-15 by kristiaan magnus
It(em) want servaes willem en(de) jan uute(n) lyemi(n)gen gebr(uedere)/
kinde(re) wouters wijlen uute(n) lyemi(n)gen als erfgename(n) des/
selfs wijlen wouters huers vaders gevo(n)nist hebben seke(r)/
scepen(en) brieve van loeven spreken(de) van geluften van genoech doene/
alse van iii(½) dach(mael) beempts inde wijbeemde tot love(n)joel/
gelegen gedaen en(de) geloeft voe(r) de voirs(creven) scepen(en) van loeven(en)/
bij arnde stroeprock sone arnts wijlen stroeprock en(de)/
tvo(n)nisse d(er) scepen(en) va(n) loeven(en) gewijst hadde datmen de p(ar)tien/
dach doen soude en(de) acht(er)volgen(de) den selve(n) vo(n)nisse/
de voirs(creven) servaes willem en(de) jan erfgename(n) als voir op/
heden hadden doen dach doen gielise stroeprock/
sone en(de) erfgename des voirs(creven) arnts stroeprock die/
oec de have nae sijne(n) vad(er) gebleve(n) aenveert hadde alsoe/
sij meynden Tot welken dage de selve gielijs/
niet comen en es den voirs(creven) gebr(uedere) hue(re)n dach v(er)wachten(de)/
en(de) voirts recht v(er)sueken(de) soe hebben de he(re)n scep(enen)/
van loeve(n) t(er) manisse(n) smeyers gewijst voir een vo(n)nisse/
soe dat de voirs(creven) gielijs gehoude(n) sal sijn te voldoene/
de voirs(creven) geluften van genoech doen nae inhoude(n) vande(n)/
scepen(en) br(ieve) p(rese)nt(ibus) rijke abs(oloens) ov(er)wi(n)ge linthe(re) prijke(re) junii t(ercia)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick