SAL8118, Act: V°287.1 (313 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°287.1  
Act
Date: 1447-06-05
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
It(em) peeter vanden bossche in p(rese)n(ti)[a] heeft genome(n) en(de) bekint/
dat hij genome(n) heeft van henrico vanden berghe alse/
mechtich gemaect vanden p(ro)visoe(re)n en(de) meesterssen vand(er)/
ferme(r)ien des groets beghijnhoefs van loeven(en) de goede/
h(ier) nae bescreve(n) Te weten inden neesten vii dachmale lants/
luttel min oft meer geleghen inde p(ro)chie van opvelpe opt velt/
geheete(n) wolfs eyckervelt tusschen de strate ald(aer) en(de) der kercke(n)/
lant van opvelpe It(em) vi dachmale lants luttel min oft/
meer geleghen in de selve p(ro)chie ter plaetsen geheten de/
linde strate statvelt aende(n) gruenenwech ald(aer) tusschen de goede/
des outaers van sinte jans in de kercke van opvelpe It(em) iii dach(male) lants/
opt selve velt geleghen aen de coewech tusschen de goede henrix van/
daelhem It(em) ii(½) dach(male) geleghen opt selve velt in daenhoudille tusschen/
henrix vanden borchoven en(de) dlant geheete(n) te(n) thiende lant Te houden/
te hebben en(de) te wynne(n) van halffmerte dat was int jair ons he(re)n/
duysent vierhondert xliiii eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n langc due(re)nd(e)/
deen nae dand(er) sond(er) middel volghende elcx jaers dae(re)n bynne(n) o(m)me/
en(de) voe(r) vijff mudde rogs goet en(de) payabel der maten van loeven(en)/
en(de) pacht van opvelpe alle jae(re) sinte i andries misse apostels te/
betalen en(de) te loeven te leve(re)n den voirscr(even) henricke(n) tot behoeff/
d(er) voirscr(even) fimerien den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] It(em)/
es voirwerde dat de voirscr(even) wynne de voirscr(even) lande wael/
en(de) lofflic wynne(n) werve(n) en(de) ov(er)meste(n) sall gelijc sijne(n) reengenoete(n)/
boven en(de) beneden It(em) es noch voirw(er)de dat de voirscr(even) wynne/
de voirscr(even) lande tot sijne(n) aencomen aenveert heeft alghee [bynnen sijne(n) voirscr(even) t(er)mijne wael ende lofflijc tweewerff ov(er)mesten sall]/
algeheel en(de) ombesayt soe es vurwerde dat hij die ten aff/
scheyden van sijne(n) voirscr(even) t(er)mijne wael en(de) lofflic tweewerff/
ov(er)mesten sall
En(de) want de voirscr(even) wynne de voirscr(even) lande/
tot sijne(n) aencomen aenveert heeft algheheel en(de) ombesayt soe/
es vorw(er)de dat hij die ten affscheyden van sijne(n) voirscr(even) t(er)mijne/
w laten sall En(de) alle dese geluften (et)c(etera) geloven(de) en(de) h(ier) aff es borghe/
des voirscr(even) peet(er)s als principael sculde(r) ind(ivisim) en(de) elc voe(r) all hen/
rick van daelhem geheete(n) smeyers et p(rim)[(us)] cor(am) rijke ov(er)winge/
junii v[ta]
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick