SAL8118, Act: V°304.1 (331 of 333)
Search Act
previous | next
Act V°304.1  
Act
Date: 1447-06-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-14 by kristiaan magnus
It(em) want laur(eis) van winghe op de voirscr(even) goede en(de) meer ande(re) ten/
live m(ar)gr(iete) sijnd(er) docht(er) gelden(de) heeft eene(n) guldene(n) saluyt jaerlijx te/
bamisse vallen(de) soe eest voirw(er)de en(de) heeft geconsenteert de voirscr(even)/
jan vlieghe den voirscr(even) meest(er) janne dat soe wa(n)neer de voirscr(even) meest(er)/
jan bereet es af te quite(n) en(de) aff te legghen eene(n) saluyt vande(n) voirscr(even)/
tween dat dan de voirscr(even) mester jan van die(n) gelde alsoe vele ond(er)houde(n)/
sall d(aer) meede hij aende(n) voirscr(even) laur(eise) den voirscr(even) saluyt lijfpensie(n)/
vande(n) voirscr(even) sijnen goeden affquijten en(de) afflegghen mach het/
en wae(re) dat de selve jan den selve(n) saluyt te voe(re)n aff gequeten/
en(de) affgeleet hadde oft dat de selve lijfpensie verstorve(n) wae(r)/
Behoudelijck dien dat de voirscr(even) jan vande(n) voirscr(even) meester/
janne tot dier tijt toe alst [alse] vande(n) voirscr(even) saluyt alsoe onge/
moyt blijve(n) sall niet wederstaende der voirscr(even) geluften cor(am)/
eisd(em) rijke lint(re) junii xix
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick