SAL8120, Act: V°223.1-R°224.1 (270 of 358)
Search Act
previous | next
Act V°223.1-R°224.1  
Act
Date: 1449-03-08
LanguageNederlands

Transcription

2015-04-10 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat jan van lattijnez en(de) philippaert davijn /
van vileer bij ha(n)nuyt in p(rese)nc(ia) hebben genome(n) en(de) bekint dat /
sij genome(n) hebbe(n) van mijne(n) he(re) den abdt en(de) tcovent des /
goidshuys van flone alle alsulke goede in chijse in rente(n) /
en(de) pachte(n) met alle(n) en(de) iegewelken hue(re)n toebehoirte(n) als de /
voirs(creven) goidshuys te vileer le poplier en(de) inde(n) ba(n)ne van /
ha(n)nuyt en(de) d(aer)omtrint heeft en(de) houden(de) is Te houden en(de) /
te hebbe(n) alsoe langhe als symon vand(er) baren clerck d(er) stad /
van loeven(en) en(de) katlijne van dieve(n) sijn wijff en(de) des lanxste(n) /
van hen leven(de) leven sulle(n) en en(de) sesse ja(re)n va nae de /
doot des lanxste(n) vande(n) voirs(creven) gehuysschen leven(de) stappans d(aer) /
nae volgen(de) ingaende te half m(er)the naestcomen(de) elcx jaers /
da(re)n bynne(n) o(m)me en(de) voe(r) seven en(de) vijftich mudde(n) spelten /
goet en(de) paiabel d(er) mate(n) van hoye alle jae(re) tonss(er) vrouwe(n) /
daghe liechtmisse den voirs(creven) goidshuyse oft hue(re)n /
p(ro)curatuer inde(n) name van hen te betalen(e) en(de) te /
hoye oft te flone d(aer)t den voirs(creven) h(ere)n best gelieve(n) sal te /
leve(re)n jaerlijx des voirs(creven) symoens en(de) katlijne sijns wijfs /
leefdach en(de) den voirs(creven) sesse ja(re)n d(aer)nae sond(er) middel /
volgen(de) en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Met sulk(er) /
voirw(er)de(n) en(de) condicie(n)
Ende want de voirs(creven) jan van lattijnez /
sijn goede inde banck van ha(n)nuyt geleghe(n) te pande gesedt /
heeft voe(r) alsulke derthiene mudde corens mate van loev(en) /
en(de) pacht van thiene(n) d(aer) inne tvoirs(creven) goidshuys ten /
voirs(creven) symone en(de) katlijne(n) sijne(n) wijve hue(re)r beid(er) leef /
dach lanck due(re)nde gehouden sijn is gelijc de brieve /
vande(n) coepe d(aer)aff geschiet volcomelic uutwijsen en(de) /
begrijpen Soe is voirw(er)de en(de) ond(er)sproken dat de /
voirs(creven) jan van lattijnez noch philippaert voirs(creven) vanden /
voirs(creven) sevenvijftich mudden spelten den voirs(creven) h(ere)n /
negheen betalinghe jaerlijx doen en sulle(n) het en sij /
dat van jae(re) te jae(re) de voirs(creven) h(ere)n met zek(ere)n quitancien /
oppenbairlijc doen blijken dat de voirs(creven) gehuysschen van /
dien jae(re) van hue(re) vanden voirs(creven) derthien mudde
//
corens lijfpensien vernueght sijn Ende dat gedaen sijnde /
en(de) den voirs(creven) philippaerde oic jaerlijx gelost en(de) onthave(n) /
scadeloes sijnde [wesende] van alsulken vier en(de) eene(n) halve(n) gulden /
rijd(er)s lijfpensien d(aer)inne de voirs(creven) abdt ale als principael /
en(de) de voirs(creven) philippaert met meer ande(re) sijn borghe /
aen andriese laureys belanck is gelijc de scepen(en) brieven /
van loeven(en) d(aer) op gemaect volcomelijc begrijpen Soe de /
sullen de selve jan en(de) philippaert den voirs(creven) t(er)mijn /
van liechtmisse leden sijnde ter stont gehouden sijn /
den voirs(creven) pacht den voirs(creven) h(ere)n oft hue(re)n p(ro)curatuer /
te betalen en(de) niet eer behoudelijken dien sullen co(n)nen /
de voirs(creven) jan en(de) philippaert h(ier)en bynnen aen tvoirs(creven) /
goidshuys en(de) gemeyn capittele alsoe vele verven /
en(de) doen dat hen de voirs(creven) pacht gelicht en(de) gesaeght /
wordde dat sal hen te bate en(de) ten affslaghe comen /
en(de) en conne(n) de selve pechtene(re)n negheen gracie d(aer)af /
gecrighen soe moeghe(n) sij vanden voirs(creven) comenscape en(de) /
pechtinghen vlien en(de) d(aer)aff los wesen niet wed(er)staen(de) /
allet ghene dat voirs(creven) steet cor(am) pynnock dor(ma)[le] m(ar)tii /
viii /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-12-08 by kristiaan magnus