SAL8121, Act: R°166.1 (213 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°166.1  
Act
Date: 1452-02-03

Transcription

2020-01-08 by xavier delacourt
It(em) lodewijk de becke(re) gehete(n) vanden cloeste(re) en(de) wille(m) vande(n)/
de becke(re) gehete(n) vande(n) cloeste(re) sijn brued(er) beide va(n) pelle(n)berch/
in p(rese)nc(ia) hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n) van/
meest(er) ja(n)ne reenent prieste(r) p(ro)chiae(n) d(er) kerke(n) va(n) pelle(n)berch/
te thiende d(er) selv(er) p(ro)chiae(n)scap toebehoren(de) met hue(re)n toebeh(oirten)/
geleg(en) te pelle(n)berch Te houden [en(de)] te hebbe(n) van kersmisse/
nu naestlede(n) eene(n) t(er)mijn van viii(½) jae(re)n langc due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n binne(n) voe(r)/
en(de) o(m)me negene(n)viertich schilde(n) d(er) mu(n)te(n) ons gened(ichs) h(ere)n/
ts(er)toge(n) va(n) bourg(oig)[ne(n)] en(de) va(n) braba(n)t te wete(n) xlii pl(a)c(ken) gelijc/
brabants gelts gelijc nu gemeinilic in borse(n) gaen voe(r)/
elke(n) schilt vors(creven) gereke(n)t alle jae(re) te wete(n) half te/
sinte jansmisse en(de) half te kersmisse vallen(de) en(de) ombegrep(en)/
binne(n) eenre mae(n)t nae elke(n) vande(n) vors(creven) [twee] t(er)mijne(n) te betale(n)/
de(n) vors(creven) meest(er) ja(n)ne de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n)/
t(er)mijne als v(er)volghde schout willem(air) hasenb(er)ge febr(uarii) t(erti)[a]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-25 by kristiaan magnus