SAL8121, Act: R°238.2 (301 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°238.2  
Act
Date: 1450-04-16

Transcription

 by 
It(em) jacob le g(ra)nt sone andries wile(n) le gra(n)t woenen(de) inde p(ro)chie va(n) blamont /
in p(rese)nc(ia) heeft verhuert en(de) bekint dat hij verhuert heeft ja(n)ne van/
linsein wonen(de) nu t(er) tijt te blamont de goede h(ier) nae bescr(even) inde p(ro)chie /
van blamo(n)t en(de) d(aer) omtre(n)t geleg(en) Te wete(n)
alle alsulke(n) erflike goede als/
die en(de) jan le mere p(ro)chiae(n) d(er) kerke(n) van sinte lambrechte bij/
neve(n) thourniez lez oirdon inde(n) name en(de) tot behoeff des vors(creven) jacops/
tege(n) wille(m)me massart vercrege(n) heeft [inde p(ro)chie(n) va(n) blamo(n)t he va(n) heevileer te vilrous te nyele perous en(de) elde(r) geleg(en)] Te houde(n) en(de) te hebbe(n) van/
uutga(n)ge oexte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xxiiii jae(re)n langc due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) Elx jaers dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de)/
o(m)me alle den co(m)mer en(de) last uutte(n) selve(n) goede(n) gaen(de) de welke/
de vors(creven) jan alsoe in tijts en(de) in uure(n) bet(alen) sall dat de(n) vors(creven) jacop/
d(aer) van egeen scade en lede En(de) dae(re)n boven o(m)me viere mudde(n)/
rox goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereit d(er) mate(n) va(n)/
wave(r) alle jae(re) sinte andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) te blamo(n)t/
te leve(re)n den vors(creven) jacoppe den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n)/
t(er)mijne als v(er)volghde schout Dierste bet(aling) inne te gaen van/
sinte andriesmisse apostels naestcomen(de) ov(er) i jair en(de) niet eer/
En(de) oft den vors(creven) jacoppe bynne(n) den vors(creven) t(er)mijne [in toecomen(de) tijde(n)] de vors(creven) goede/
geliefde te vercoepen oft vercochte dat dan de selve goede/
de(n) vors(creven) ja(n)ne voe(r) den selve(n) prijs alsoe v(er)cocht sijnde worde(n) soude(n)/
moete(n) op dat hem geliefde dwelc de selve jacop den vorg(enoemde) ja(n)ne/
ind(er) selv(er) mate(n) geloeft heeft te doen volgen Geloeven(de) voerts de vors(creven)/
jacop de(n) vors(creven) ja(n)ne den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde vand(er) vors(creven) hueri(n)ge(n)/
tegen eene(n) iegelike(n) recht war(ant) te sine wijflet willem(air) fe(ria) v p(ost) .? .?
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-09-02 by kristiaan magnus