SAL8121, Act: V°221.3 (278 of 381)
Search Act
previous | next
Act V°221.3  
Act
Date: 1450-03-28

Transcription

2015-09-23 by xavier delacourt
Item want henrick vanden bossche de jonge van vertrijke beclaeght hadde /
arnde van papenvelt van pellenberch voe(r) ii mudde corens d(er) mate(n) va(n) lov(en) /
eens Ende de selve arnd sine(n) dach van rechte hem biden vorste(re) jege(n) den vors(creven) /
henr(icke) betekent sijnde inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) niet gehoude(n) /
en heeft Soe eest dat de h(ere)n scep(enen) van loeven(en) ierst aengehoert de(n) vors(creven) vorste(re) /
en(de) de poirt(er)s die over de vors(creven) clage geroepen wae(re)n gewijst hebbe(n) voir een /
vo(n)nisse dat de voirs(creven) henrick den vors(creven) arnde als man va(n) buyte(n) voe(r) de /
voirs(creven) ii mudde(n) corens v(er)reict sal hebbe(n) nae dat de waerheit gedragen /
heeft p(rese)nt(ibus) wijtfliet ov(er)wi(n)ge willem(air) hasenb(er)ge m(ar)tii xxviii /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-05-06 by kristiaan magnus