SAL8121, Act: V°223.2 (280 of 381)
Search Act
previous | next
Act V°223.2  
Act
Date: 1450-03-28

Transcription

2015-09-23 by xavier delacourt
Van h(ere)n henricken corf prieste(re) /
It(em) henrick trappart na(tura)lis in p(rese)n(ci)[a] heeft geloeft /
op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op soenbreke en(de) peisbreke /
te sijne dat hij om gheenrehande saken noch stucken /
wille die geschiet sijn op den dach van heden /
tusschen hem in deen zijde en(de) h(ere)n henricken korf /
pres prieste(re) t(er) ande(re) den selve(n) h(ere)n henricke(n) ne(m)m(er)meer /
wangunst hatie veede noch viantscap doen noch /
dragen en sal hem crincken noch hinde(re)n aen lijf /
noch aen aen goet Bekinnen(de) (et)c(etera) behoud(elic) (et)c(etera) /
in meliori for(ma) cor(am) witte ov(er)winge m(ar)tii xxviii /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-05-06 by kristiaan magnus