SAL8123, Act: R°137.2 (179 of 594)
Search Act
previous | next
Act R°137.2  
Act
Date: 1452-02-09

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) alsoe als jan de vos tande(re)n tijden gecocht en(de) gecreghe(n) heeft jegen/
vrancken oeghe huys en(de) hoff geleg(en) inde dorpstrate naest den/
goeden henrix vand(er) dellen van welken goede(n) de selve vrancke/
den vors(creven) ja(n)ne genoech doen en(de) waerscap geloeft heeft opde(n)/
co(m)mer van xl pl(a)c(ken) erfs chijs sond(er) meerchijs uute(n) vors(creven) goeden/
gaende ende men ind(er) waerh(eit) bevint uute(n) selve(n) goeden bove(n)/
den vors(creven) chijs uutgaende ii pl(a)c(ken) chijs Soe eest dat de vors(creven)/
jan in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt voir hem sine(n) erve(n) en(de)/
naecomelingen vande(n) voirs(creven) vrancke(n) vanden selve(n) ii pl(a)c(ken)/
erfs chijs volcomelic genoech geschiet sijnde den vors(creven) vra(n)ke(n)/
en(de) sine goede d(aer) aff tot ewige(n) dagen quijtscelden(de) liemi(n)gen/
jud(oco) abs(oloens) febr(uarii) ix
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-16 by Jos Jonckheer