SAL8123, Act: V°240.4 (299 of 594)
Search Act
previous | next
Act V°240.4  
Act
Date: 1452-07-08

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) willem vand(er) hofstad woenen(de) te cortbeke ov(er)loe in p(rese)nc(ia) heeft/
genome(n) en(de) bekindt dat hij genome(n) heeft van janne vanden zijpe/
als gemechticht van weghen joffr(ouwe) m(ar)griete(n) vand(er) hofstad no(n)ne des/
cloest(er)s van vrouwenp(er)cke eenen beempt houden(de) een boende(re) luttel/
min oft meer geleghen te cortbeke tusschen de goede des voirscr(even)/
willems in deen zijde en(de) reyne(re) oliviers t(er) and(er) zijde(n) Te houden en(de)/
te hebben van opden dach van heden eene(n) t(er)mijn van sesse ja(re)n/
langc due(re)nde deen nae dand(er) stappans sond(er) middel volghen(de) Elx/
jaers dae(re)n bynnen o(m)me en(de) vore seven grijpen te xl pl(a)c(ken) stuck/
halff te kersmisse en(de) halff te vastelavonde den voirscr(even) janne/
te betalen alle jare den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijne als vervolghde schout Met alsulker voirwerden/
dat de voirscr(even) willem den voirscr(even) beempt wel en(de) lofflijc/
houden sall sijne(n) voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde en(de) den selve(n) beempt/
ten eynde van sijne(n) voirscr(even) t(er)mijne laten gelijc hij dien/
nu te sijne(n) aencomen bevonden heeft cor(am) pynnoc god(efrido) roelofs/
julii viii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-24 by Jos Jonckheer