SAL8123, Act: V°254.3 (316 of 594)
Search Act
previous | next
Act V°254.3  
Act
Date: 1452-08-02

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) want katline die wijff was peet(er)s wilen van ijssche en(de) peet(er) huer/
sone tande(re)n tiden voe(r) de scepen(en) van tieldonc erflic uutgegeve(n) hebbe(n)/
ja(n)ne uut(er) helicht sone jans uut(er) helicht een bloc erfs hoefs alsoet/
geleg(en) es te tieldonc aenden kerchoff opdes h(ere)n chijs vande(n) gronde/
d(aer) voe(r) uutgaen(de) en(de) voirtaen op ii hollan(sch) gul(den) te xvi st(uvers) de(n) gul(den)/
gereke(n)t erflic en(de) e(m)m(er)meer d(er) vors(creven) wed(uwe) en(de) hue(re)n sone te bet(alen) Op/
welke(n) grontchijs en(de) comm(er) de vors(creven) vrouwe de vors(creven) goede gewara(n)deert/
heeft gelijc de scep(enen) brieve d(aer) op gemaect volcomelic uutwijse(n) en(de)/
beg(ri)pe(n) En(de) de vors(creven) jan hie(re)n binne(n) opp(enbairlijc) bevonde(n) heeft de vors(creven) goede/
met v pl(a)c(ken) erflic aende(n) heilege(n)geest va(n) tieldonc gelast sijnde/
Soe eest dat de vors(creven) jan mids zeke(re)n pe(n)ni(n)ge(n) die hij vand(er) vorscr(even)/
weduwe(n) ontf(angen) heeft d(er) vors(creven) wed(uwe) en(de) hue(re)n sone hem bekint heef/
de vors(creven) v pl(a)c(ken) erflic afgecocht en(de) vand(er) vors(creven) wara(n)deerscap also/
v(er)re als dat aengae(n) mach geconte(n)teert sijnde Geloven(de) d(aer) om de/
vors(creven) ja(n) d(er) vors(creven) vrouwe(n) en(de) hue(re)n sone en(de) huer goede d(aer) af/
ne(m)mermeer aentespreke(n) bij hem selve(n) noch bij nyeman(de) and(er)s/
in egeene(n) rechte etc(etera) cor(am) py(n)noc g(odefrido) roelofs aug(usti) s(ecund)[a]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-29 by Jos Jonckheer