SAL8123, Act: V°340.3 (426 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°340.3  
Act
Date: 1452-12-16

Transcription

 by 
It(em) want jan de lamont die naede(n) rechte der stad van loeven(en) come(n)/
en(de) geleydt is tot alle(n) den goede(n) beyde have en(de) erve jans robbijns/
opden dach van hede(n) hadde doen inne scriven den selve(n) janne/
robbijns die hem ongebruyck dede aen alle de goede h(ier)nae bescr(even)/
te weten inde(n) iersten aen huys en(de) hoff met alle(n) sijnd(er) toebehoirten/
geleghe(n) te huppain It(em) aen iii bedde(n) met hue(re)n toebehoirte(n) i dossijne/
cussenen (½) dossijne tynnen potten iiii mudde corens viii ee(re)n potten vi oud(er)/
coep(ere)n en(de) ijsseren pa(n)nen vi ketele(n) iii koyen ii verken(en) ii scrijne(n) ii scherm/
sels (½) dossijne scotele(n) iiii zijdele(n) i dossijne tynne(n) scotele(n) (½) dossijne tynne(n)/
plattele(n) (½) dossijne sausieren ii mudde spelte(n) i mudde eruwete(n) i/
mudde boene(n) xii hinne(n) en(de) eene(n) hane i mudde okernoete(n) ii/
brantroede i hael ii halster lijsaerts lijsaets i mudde ghersten/
i halster anjuyns en(de) noch ald(er)hande have gelijc me(n) die bevinden sall/
inde(n) huyse jans robbijns voirs(creven) te huppain en(de) te bo(m)male geleg(en)/
Ald(aer) de selve jan [robbijns] niet en quam noch int recht en compareerde de/
voirs(creven) jan de lamont sijne(n) dach verwachten(de) Soe hebbe(n) de h(ere)n/
scepen(en) van loeven(en) t(er) manisse(n) smeyers gewijst voir een vo(n)nisse/
datme(n) den voirs(creven) janne de lamont vande(n) voirs(creven) goeden/
houde(n) sall in sijne(n) beleyde alsoe verre alst noch voir hen/
comen is p(rese)ntib[(us)] o(mn)ib[(us)] scabinis in pleno scampno excepto/
naen decemb(ris) xvi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-07 by Jos Jonckheer