SAL8123, Act: V°346.2 (439 of 594)
Search Act
previous | next
Act V°346.2  
Act
Date: 1452-12-23

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) nae dien dat jorijs de cryte(re) ond(er) scepen(en) van loeven(e) gesedt hadde xxvii/
stuv(er)s i pl(a)c(ke) tot behoef des goidshuys van h(ere)n p(er)ke voir alsulke(n) chijs alse/
tselve cloest(er) eisschen(de) was op i huys en(de) hof geheten tzweert geleg(en)/
te vynckenbosch tusscen de broecstrate en(de) de goede laureys wile(n) de/
scoemake(re) den welken chijs de vors(creven) jorijs den vors(creven) cloeste(re) ontke(n)nende/
es en(de) de conde d(aer) af behoirlic gedaen hadde Soe Ende dach genomen/
met rechte tegen tvors(creven) goidsh(uys) om vanden vors(creven) chijse rechts te plegen/
op in disdaghe lest leden En(de) desen nochta(n) niet tegenstaen(de) tvors(creven) goidsh(uys)/
heeft doen panden voe(r) den vors(creven) chijs [ont] ontkenden chijs Soe es de vors(creven)/
jorijs comen op heden [in dijsdage lest lede(n)] voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) bieden(de) te thoenen/
dat tvors(creven) goidsh(uys) dach hadde tegen hem vanden vors(creven) chijse Ende want/
tselve goidshuys noch nyema(n)t van sinen wegen d(aer) toe volcomelic/
gemechticht en compareerde soe hoepte jorijs waer hij gethoene(n) conde/
dat op tot dien dage diende den dach van rechte dat hem sijn/
pande sculdich waren te volghen en(de) dat tvors(creven) goidsh(uys) met sijnder/
pendingen verdoelt wae(re) Ende nae dien dat op heden de selve/
jorijs gethoent heeft des hij hem voe(r) v(er)meten hadde Soe hebben/
de h(ere)n scep(enen) van loeven(e) gewijst dat den vors(creven) jorisen volgen sullen sijn/
afgepande pande en(de) hevet tgoidsh(uys) dae(re)n teynde(n) iet te volge(n) dat/
dat doen mach en(de) met rechte cor(am) [pynnoc] roelofs roelofs tymple velpe/
winge dec(embris) xxiii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-12 by Jos Jonckheer