SAL8123, Act: V°368.2-R°369.1 (464 of 594)
Search Act
previous | next
Act V°368.2-R°369.1  
Act
Date: 1453-01-26

Transcription

2015-07-28 by Jos Jonckheer
It(em) jan van moutbroeck barbier in deen zijde lambrecht amelen/
en(de) lijsbeth sijn wijff in dande(re) sijn met malcand(ere)n ov(er)comen en(de)/
eens wordde(n) de voirwerde(n) en(de) (con)dicie(n) h(ier)nae bescreve(n) te wete(n)/
inden iersten dat de voirscr(even) jan van moutbroeck den voirs(creven)/
lambrechte met hem genome(n) aengenome(n) heeft eene(n)/
t(er)mijn van iii ja(re)n langc due(re)nde als eene(n) leercnape/
o(m)me dambacht vande(n) barbierne inde(n) huyse des selfs/
jans te doene en(de) te pleghen allet ghene inde(n) [selve(n)] huyse/
selve(n) huyse des voirs(creven) jans dat tvoirs(creven) ambacht vande(n)/
barbieren(e) in sulken saken inne heeft bynne(n) welken middele(n)/
tijde van iii ja(re)n de voirs(creven) jan den voirs(creven) lambrechte/
sijne(n) montcost geve(n) sall en(de) daer vore hebben geloeft/
de voirs(creven) lambrecht en(de) sijn wijff ongesundert en(de) onge/
scheide(n) en(de) elc voir all den voirs(creven) janne uut te/
reyken en(de) te betale(n) de so(m)me van ix gulden rijd(er)s/
te weten terddel d(aer)aff van heden ov(er) een jaer terddel/
d(aer)aff bynne(n) i eene(n) jare d(aer)nae en(de) dleste derddendeel/
d(aer)aff bynne(n) eene(n) jare dat d(aer)nae volghen sal te/
betalen en(de) telken t(er)mijne als vervoghde schout/
Behoudelijc desen oft de voirs(creven) lambrecht den voirs(creven)/
janne ontghinge vore en(de) eer hij hem van des voirs(creven)/
is voldaen heeft in dien gevalle hebben geloeft de
//
selve gehuyssche(n) den selve(n) janne t(er) stont tot sijnd(er) manisse(n) dat/
geschiet sijnde de voirs(creven) ix rijders geheelic en(de) all te betale(n)/
als vervolghde schout niet wederstaende den t(er)mijn voirs(creven) op/
eene(n) banduyn van ii rijders tot behoeff ons gened(ichs) h(ere)n nochtan/
niet te min sal de voirs(creven) lambrecht alt(oes) gehoude(n) sijn den/
voirs(creven) ja(n)ne sijne(n) meest(er) te voldoene de voirw(er)de en(de) (con)dicie(n)/
voirs(creven) nae inhebbe(n) des rechts vande(n) ambacht sond(er) argelist/
cor(am) tymple naen januarii xxvi/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-08-12 by Jos Jonckheer