SAL8123, Act: V°425.1 (535 of 594)
Search Act
previous | next
Act V°425.1  
Act
Date: 1453-04-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-08 by Inge Moris
It(em) jan mahau wonen(de) te morialzart in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt/
dat hij wael en(de) wittelic vercocht heeft janne va(n) chynnoet twee/
coeyen deen d(aer) af zwert en(de) dand(er) roet en(de) beide wair [wit] voe(r) thoet voe(r)/
eenen zeke(re)n prijs va(n) gelde d(aer) af de vors(creven) jan mahau hem vande(n) vors(creven)/
ja(n)ne va(n) chynnoet bekint heeft genoech gesciet te sijne den selve(n) janne/
van chynnoet d(aer) af volcomelic quijtscelden(de) Kennen(de) en(de) liden(de) de vors(creven)/
jan mahau de vorg(eruerde) ii coeye vanden vors(creven) ja(n)ne [va(n) chynnoet] metgad(er)s noch ii/
and(ere)n coeye(n) den selve(n) ja(n)ne va(n) chynnoet toebehoeren(de) wed(er) om in hueri(n)ge(n)/
genome(n) te hebbe(n) Te houden en(de) te hebben [tot] van heden ov(er) een jair en(de)/
niet meer voir iiii gul(den) peet(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)togen van/
bourg(oig)[ne(n)] en(de) [va(n)] comba(r)e braba(n)t den selve(n) ja(n)ne va(n) chynnoet ten eynde vande(n)/
selve(n) jare te bet(alen) ass(ecutu)[m] It(em) heeft de vors(creven) ja(n) va(n) chynnoet de(n) vors(creven) ja(n)ne/
mahau geconse(n)teert dat hij de vors(creven) ii coeye die hij hem v(er)cocht heeft/
wed(er)om quite(n) mach en(de) lossen [ten eynde vande(n) selve(n) jae(re)] met iiii gul(den) peet(er)s d(aer) voe(r) te bet(alen) te/
weten de ii peet(er)s d(aer) af voe(r) den coep d(er) selv(er) en(de) dand(er) ii peet(er)s voe(r)/
de hueri(n)ge d(er) selv(er) ii coeyen sond(er) argelist Kennen(de) en(de) liden(de) de selve/
jan mahau et en(de) heeft geloeft de(n) vors(creven) ja(n)ne va(n) chynnoet alnoch/
te houden en(de) te vueden xi stucke(n) horens vees [den selve(n) ja(n)ne va(n) chynnoet toebehoeren(de)] tussce(n) dit en(de)/
sinte m(er)tensmisse neestcomen(de) sond(er) cost en(de) last des vors(creven) jans va(n)/
chynnoet d(aer) af de selve jan va(n) chynnoet den vors(creven) ja(n)ne mahau/
volcomelic voldaen heeft en(de) heeft de(n) selve(n) ja(n)ne va(n) chynnoet d(aer)/
af oppenbairlic quijtgescouden ke geloven(de) alnoch de vors(creven) jan mahau/
den vors(creven) ja(n)ne van chynnoet uut te reike(n)
en(de) desgelijx sal de selve/
jan mahau den vors(creven) ja(n)ne van v chynnoet tusscen dit en(de) s(in)[te] jans/
misse naestcomen(de) te houden [en(de) te vuede(n)] sonder cost oft last des vors(creven) jans va(n)/
chynnoet iii voelene die de selve ja(n) mahau de(n) vors(creven) ja(n)ne van/
chynnoet v(er)cocht heeft Geloven(de) alnoch de selve jan mahau de(n)/
vors(creven) chynnoet iii mudde(n) rox goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) met/
vede(re)n wel bereit d(er) mate(n) van loeven(e) en(de) xii g(ri)pen te xl pl(a)c(ken) stuc/
en(de) vi(½) stuv(er)s te bet(alen) te wete(n) tcoren bynnen viii dagen naestcomen(de)/
en(de) de vors(creven) so(m)me gelts te half ons(er) vrouwe(n) dach nati(vi)tas naest volgen(de)/
ass(ecutu)[m] tymple velpe ap(ri)lis xxiii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-07-10 by Inge Moris