SAL8124, Act: R°39.1 (61 of 339)
Search Act
previous | next
Act R°39.1  
Act
Date: 1453-08-20

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) katlijne wed(uwe) symoens wijle(n) vand(er) haghen en(de) katlijne huer docht(er) p(ri)[(us)]/
em(an)c(ipata) in p(rese)nc(ia) hebbe(n) mechtich gemaect janne platteborsse sone henr(ix)/
platteborsse te heysschen te heffen en(de) op te vue(re)n en(de) mette(n) rechte te v(er)volghen(e)/
op dats van noede gebuerde de schouden h(ier) nae bescr(even) aende p(er)soene(n)/
h(ier) nae genoempt Te wete(n) inde(n) ierste(n) aende scutters vande(n) hant/
boghe des dorps van erps xx stuv(er)s aende wijng(ar)ders en(de) aende/
lantwinne(n) des selfs dorps te same(n) de so(m)me van lvi stuv(er)s/
en(de) i pl(a)c die de selve p(er)soene(n) uut ocsuyne van zek(ere)n wasse(n)/
tortsen die sij teghe(n) den voirs(creven) wijle(n) symone gecocht hebbe(n)/
sculd(ich) sijn te weten(e) aen elke(n) van he(n) alsoe verre tsijne/
gedraeght en(de) allet ghene d(aer) inne te doene des de voirs(creven)/
moed(er) en(de) docht(er) d(aer) inne doen soude(n) oft sij selve daer tege(n)word(ich)/
en(de) in p(rese)nc(irn) wa(re)n Geloven(de) de voirs(creven) moed(er) en(de) [huer] docht(er) vast/
gestentich en(de) o(n)v(er)brekelic te houde(n) zoe wes bijde(n) voirscr(even)/
janne h(ier) aff gedaen en(de) voert gekeert sal wordde(n) cor(am) vync/
meersb(er)ghe augusti xx
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-04-29 by Jos Jonckheer