SAL8124, Act: V°133.3-R°134.1 (170 of 339)
Search Act
previous | next
Act V°133.3-R°134.1  
Act
Date: 1453-12-20

Transcription

2014-08-28 by Jos Jonckheer
It(em) alsoe als des xxi[te(n)] daeghs d(er) mae(n)t januarii a(nn)[o] lii nae de(n) scrijve(n) shoefs/
van [vacat] in handen hubrechts va(n) streethem en(de) op sijn cambiu(m) te loeven(en)/
bij wille(m)me vande(n) velde tot behoef meest(er) jans vande(n) velde sijns soens/
alsdoen inde(n) hove va(n) rome resideren(de) de so(m)me va(n) c gul(den) rinssche/
gesedt sijn geweest o(m)me die vande(n) medegeselle des vors(creven) hubrechts/
voert de(n) selve(n) meest(er) ja(n)ne inde(n) vors(creven) hove gedaen te worde(n) d(aer) af/
de selve meest(er) ja(n) vande(n) medegeselle des vors(creven) hubrechs lxx lx/
d(er) selv(er) gul(den) ontfange(n) en(de) opgebuert heeft En(de) uut dien dat de vors(creven)/
meest(er) jan binne(n) midde uute(n) vors(creven) hove [va(n) rome(n)] v(er)togen es en(de) hij den i alsdoen/
dov(er)bate vande(n) vors(creven) c rinsch(en) gul(den) hem onv(er)gouden sijnde gemechticht/
en(de) ov(er)gegeve(n) heeft den eerwerdigen hee(re) [ml] meest(er) romboute vanden/
wijkette cantor en(de) canonc te mechlen zalig(er) gedenckenisse(n) ged(ra)gen(de)/
t(er) so(m)me(n) van xl d(er) selv(er) gul(den) van welk(er) so(m)me(n) van xl gul(den) de/
vors(creven) meest(er) rombout [in mind(er)nisse(n) d(er) selv(er)] opgehave(n) heeft xiiii ducate(n) d(aer) af welke/
meest(er) rombout nu aflivich worden is soe dat de vors(creven) wille(m)
//
vande(n) velde aenden vors(creven) hubr(echte) wed(er) om gecomen is aen hem begeren(de)/
wed(er)keri(n)ge en(de) restitucie te hebbe(n) van tgene des den vors(creven) meest(ere)n/
romboute vand(er) vors(creven) schout bide(n) medegeselle des vors(creven) hubrechts/
noch onve(r)goude(n) uutstont gemerct dat dov(er)geve(ne) dat de vors(creven) meest(er)/
ja(n) de(n) vors(creven) meest(er) romboute [d(aer) af] gedae(n) hadde t(er) goed(er) trouwen en(de) t(er) goed(er)/
meni(n)gen gesciet en(de) gedaen is acht(er)volgen(de) den welke(n) de vors(creven) hubr(echt)/
den vors(creven) wille(m)me xxi rinscher gul(den) d(aer) af t(er) goed(er) rekeni(n)gen wed(er)om/
gedaen en(de) gegeve(n) heeft kennen(de) en(de) liden(de) de selve wille(m) die/
vande(n) vors(creven) hub(rechte) gehaven en(de) ontfange(n) te hebben en(de) d(aer) af v(er)nueght/
sijnde geloven(de) d(aer) om de selve wille(m) den vors(creven) hubr(echte) oft ge/
buerde in toecomen(de) tijden yeman(ne) te comen die inde vors(creven) pe(n)ni(n)gen/
bijde(n) vors(creven) wile(m)me ontfangen van orien gebuerten oft and(er)ssins/
meinde gericht te sijne het wae(re) in al oft in deel dat dan en(de) in/
dien gevalle de selve wille(m) den vors(creven) hubr(echte) d(aer) af co(m)m(er)loes ende/
scadeloes ontheffen sall en(de) hem aen eene(n) iegeliken vand(er) selv(er)/
so(m)me(n) recht warant te sijne En(de) des es borge des vors(creven) wille(m)s/
als principael sculde(re) indivisim peet(er) leenen goreelmake(re) wonen(de)/
te loeven(en) et p(ri)m(us) jasp(ar) abs(oloens) vync dec(embris) xx/
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated byDieter Peeters
Last update: 2013-05-13 by Jos Jonckheer