SAL8124, Act: V°134.4 (171 of 339)
Search Act
previous | next
Act V°134.4  
Act
Date: 1453-12-22

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) willem van rode [geheete(n) vand(er) fonteyne(n)] wonen(de) te beerghe heeft gekint en(de) gelijt/
dat hij wael en(de) wettelic vercocht heeft janne van che(n)noit eene/
swerte coe en(de) een roede coe voir eenen zeke(re)n prijs van gelde/
d(aer) af de vors(creven) willem hem bekint heeft vanden vors(creven) ja(n)ne volcomelic/
genoech gesciet sijnde den selve(n) ja(n)ne vanden sel d(aer) af oppenbairlic/
quijtscelden(de) kennen(de) en(de) liden(de) de vors(creven) wille(m) de vors(creven) twee coye/
vande(n) vors(creven) ja(n)ne wed(er)om in hueri(n)gen genome(n) te hebbe(n) van half/
aprille naestcomen(de) ii jaer due(re)nde alle jae(re) om eene(n) gul(den) peet(er)/
d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n) va(n) bourg(oig)[ne(n)] en(de) va(n) braba(n)t te half/
aprille te bet(aelen) den vors(creven) ja(n)ne den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m]/
dierste betalinge inne te gane va(n) half aprille naestcomen(de) ov(er)/
een jair en(de) niet eer geloven(de) alnoch de selve wille(m) de(n) vors(creven) ja(n)ne/
te bet(aelen) te paessche(n) naestcomen(de) ii clinck(arde) te xiiii st(uvers) en(de) viii pl(acken)/
t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) m(ichaele) abs(oloens) meersberge dec(embris) xxii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-05-13 by Jos Jonckheer