SAL8125, Act: R°105.1 (104 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°105.1  
Act
Date: 1454-11-18

Transcription

2020-11-19 by kristiaan magnus
It(em) edewairt crueplant philips vanden nuwenhove en(de)/
jan uuter helicht sone wilen willems in jeg(ewordicheit) der scep(enen)/
van loeven(e) gestaen hebben geloeft ongesundert ende/
ongesceiden en(de) elc voir all lambrechten van winghe/
rintmeest(er) sh(ere)n van croy en(de) roelove van schaetbroec/
oft den eenen van hen bring(er) sbriefs van alreheilege/
misse lest leden eenen t(er)mijn van iiii jare(n) lang due(re)nde/
elx jaers dae(re)n binnen tweehondert conijnen alse vand(er)/
waranden van berthem den hee(re) van croye vors(creven) toebe/
hoeren(de) die de vors(creven) eduwaert van alreheilegemisse/
lest leden eene(n) t(er)mijn van iiii jare(n) en(de) te vastelavo(n)de/
des vierde jaers den selve(n) t(er)mijn uutgaen(de) in pechtinge(n)/
genome(n) heeft Beginnen(de) de vors(creven) betalinge alt(oes) tot/
ald(er)heilegemisse en(de) alsoe alle weke(n) continueren(de) nae/
gelande vanden tijde en(de) oec nae dat theerscap van/
hev(er)le dier min oft meer behoefde en(de) tot vastelavo(n)de/
volbetaelt te sijne en(de) es vurwerde oft tvorscr(even)/
heerscap van hev(er)le binnen lants wae(r) so sulle(n) de/
vors(creven) p(er)soenen die vors(creven) conine(n) mette(n) vellle(n) moete(n)/
leve(re)n den selve(n) h(er)scape het wae(re) te loeven(e) oft tot/
hev(er)le eve(n) v(er)re tselve h(er)scap die conine(n) gelevert/
hebben woude m(air) oft tselve h(er)scap egeen conine(n)/
gelev(er)t hebbe(n) en woude noch oic binne(n) lants en/
quame so sulle(n) de vors(creven) p(er)soene(n) gestaen te bet(alen)/
voir elc paer conine iii stuv(er)s te vastelavonde/
volbetaelt te sijne It(em) ten eynde vanden vors(creven) iiii/
jaren sulle(n) de vors(creven) p(er)soenen de vors(creven) wara(n)de/
wael gespijst laten sonder argelist ende hier/
af heeft geloeft en(de) van allen den vors(creven) vurw(er)den/
de voirs(creven) eduwaert den vors(creven) philipse en(de) ja(n)ne/
tot ewige(n) dage(n) costeloes en(de) scadeloes te houden/
en(de) tontheffen cor(am) abs(oloens) velde no(vem)[br(is)] xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer