SAL8125, Act: R°109.1 (105 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°109.1  
Act
Date: 1454-11-19

Transcription

2020-11-19 by kristiaan magnus
Item tvonnisse tusschen janne de vineaultmo(n)t vorste(r) va(n)/
ha(n)nuyt in deen zijde ende ja(n)ne morial in dande(r) zijde alse/
van zeke(re)n vroentcoste(n) die de selve ja(n) morial in sijnen p(er)soen/
ende oec sijn peert gedaen souden hebben inder vroente(n) des vors(creven)/
jans de vineaulmont en(de) oec van iiii oft v dossine(n) spelte(n)/
die de selve jan morial den vors(creven) ja(n)ne de vinealmo(n)t toe/
geseet soude hebben en(de) oec geloeft soude hebbe(n) de vors(creven)/
vroentcoste(n) te betale(n) gelijc de selve jan de vinealmo(n)t dat/
boet te thoenen Ende want de selve jan de vinealmo(n)t/
tsine(n) thoenisse gewesen sijnde en(de) dach d(aer) toe hebbende/
met rechte ten selve(n) dage niet come(n) en is noch thoenisse/
geleidt en heeft soe hebbe(n) de h(ere)n scepen(en) va(n) loeven(e)/
t(er) manisse(n) smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse dat de vors(creven)/
jan morial vand(er) aensprake(n) ongehoude(n) sijn sal cor(am)/
roelofs abs(oloens) opp(endorp) velde prijke(re) no(vem)[br(is)] xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer