SAL8125, Act: R°15.2 (17 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°15.2  
Act
Date: 1454-07-15

Transcription

2020-07-23 by kristiaan magnus
It(em) symon mets sone ghijsbrechts wilen mets jan en(de) ad(ri)aen/
mets gebruede(re)n in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loeven(e) gestaen hebbe(n)/
gekint en(de) gelijt dat sij wael en(de) wittelic [geheelic en(de) al] ontfange(n) hebbe(n)/
van meest(er) janne costechiree canonc d(er) kercke(n) va(n) sinte peet(er)s te lov(en)/
de geheel pe(n)ni(n)ge gecome(n) vand(er) afquiti(n)gen van vii scilde vleems/
gels elke(n) schilt gereke(n)t voe(r) xii st(uvers) jairliker lijfpensie(n) [stuc] ten/
[die de vors(creven) p(er)soene(n) te(n)] live des vors(creven) symoens aen jarlix [gelden(de)] hadden en(de) heffende waren/
aen en(de) op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande des vors(creven) meest(er) jans inde/
p(ro)chie(n) van schind(er)beke en(de) van deftingen geleg(en) gelijc zeke(r)/
chirograve d(aer) af gemaect [dat] volcomelic inhouden en(de) beg(ri)pen den/
vors(creven) meest(er) ja(n)ne en(de) sijn goede vanden voirs(creven) pe(n)ni(n)gen [alse vand(er) afquiti(n)ge(n) d(er) selv(er) lijfp(ensie)] en(de)/
voirtmeer van allen acht(er)stelligen [pachte(n) d(er) selv(er)] rinten volcomelic quijtscelden(de)/
Geloven(de) den selve(n) meest(er) ja(n)ne noch sijn goede vandes vors(creven)/
es ne(m)m(er)meer aentespreke(n) hem te moeye(n) noch te vexe(re)n/
bij hen selve(n) noch bij nyeman(de) in egeene(n) rechte geestelic noch/
weerlic in gheend(er) manie(re)n m(air) den selve(n) meest(er) ja(n)ne d(aer) af/
tegen eene(n) iegelike(n) recht war(ant) te sijne en(de) alt(oes) genoech/
te doene En(de) hebbe(n) voert geloeft indi(vi)sim den vors(creven)/
meest(er) ja(n)ne tot sijnd(er) manisse(n) te comen voe(r) hoeve en(de) he(re)/
d(aer)me(n) de vors(creven) goede afhouden(de) is en(de) hem ald(aer) vande(n) selve(n)/
rinte(n) behoirlike vestich(eit) te doene gelijc hem die nae den/
rechte vand(er) plaetse(n) [ald(aer)] diene(n) sal en(de) behoeren en(de)[hebben voert geloeft ongesund(er)t en(de) elc vore al] den selve(n)/
meest(er) ja(n)ne in sijne(n) handen [alnoch] ov(er) te geven en(de) te leve(re)n tot/
sinre manisse(n) de brieve vanden chirog(ra)ve [d(er) vors(creven) lijfp(ensie) aengaen(de)] d(aer)mede sij huerde/
rinte(n) vors(creven) jairlix plage(n) te heffen sond(er) argelist cor(am) kers(makere)/
opp(endorp) julii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-02 by Jos Jonckheer