SAL8125, Act: R°150.1 (150 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°150.1  
Act
Date: 1455-01-02

Transcription

2021-04-23 by kristiaan magnus
It(em) joha(n)nes de tsorrenberghe de jonghe sone wilen jans/
vanden lesten bedde in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt ierst inde(n)/
name van hem selve(n) dat hij gehave(n) en(de) ontf(angen) heeft van he(n)r(icke)/
van oppeem viii rijd(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n dat hij oec/
ontf(angen) heeft inde(n) name en(de) va(n) weghen lijsbetthe(n) sijns wijfs/
vande(n) selve(n) henr(ick)[e] va(n) oppeem i ranssche i festeine(n) koers/
en(de) eene(n) hoedoeck welke viii rijd(er)s hem selve(n) en(de) welke/
ande(r) haeflike goede lijsbetthen sinen wijve gelaten ende/
gegeve(n) wae(re)n bij testame(n)te va(n) lijsbetthe(n) wile(n) va(n) tsorre(n)/
berghe werdi(n)ne was des vors(creven) henrix va(n) oppeem scelden(de) [Beke(n)nen(de)]/
d(aer) o(m)me hem bide(n) selve(n) henricke van alle(n) den vorscr(even)/
testame(n)te volcomelic genoech gesciet te sijne den/
selven henr(icke) d(aer) af volcomelic quijtscelden(de) ende gelo/
vende hem sijn goede noch de erfgename(n) d(er) vors(creven) wile(n)/
lijsbetthe(n) noch huer goede d(aer) af ne(m)m(er)meer aentespreke(n)/
te moeye(n) noch te vexe(re)n in geend(er) manie(re)n bij hem selve(n)/
noch bij nyeman(de) and(er)s in egeene(n) rechte (et)c(etera) m(aer) de(n) selve(n)/
henr(icke) d(aer) af tege(n) eene(n) iegelike(n) recht war(ant) te sijne cor(am)/
abs(oloens) opp(endorp) ja(nua)[rii] s(ecund)[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer