SAL8125, Act: R°16.1 (19 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°16.1  
Act
Date: 1454-07-16

Transcription

2020-07-23 by kristiaan magnus
It(em) want te stoet en(de) tebat opv(er)staen sijn tussche(n) ja(n)ne/
andries als rintmeest(er) en(de) p(ro)cureur des cloesters van/
eerw(er)dige(n) h(ere)n des abds van hafflighe(m) als volcomelic/
gemechticht vande(n) selve(n) abdt in deen zijde en(de) wout(er)/
vranx in dande(re) alse van seke(re)n wy(n)ni(n)gen van landen/
beemden oft eeusselen gelege(n) ond(er) de theerscap van assche/
en(de) dair omtrint den voirg(eruerde) goidsh(uyse) toebeh(oirende) die de selve/
woute(r) bedreve(n) en(de) gewonne(n) heeft en(de) van alle(n) saken/
dair uut oirspronck nemen(de) [tot opden dach toe van heden] Dair af de selve p(ar)tien/
in gedinge alhier voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
gestaen hebben totte hebben hen de selve p(ar)tijen gesub/
mitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de) vrientlike yffene(re)n/
Te weten(e) de voirs(creven) jan andries in clase stevens/
en(de) in mychiele van beersele ende de voirs(creven) woute(r)/
in gielise den bloeye(re) en(de) in ghijsele raspoet in sulker/
vuegen en(de) manie(re)n dat de voirs(creven) iiii segge(re)n elker/
p(ar)tien bescheit ierst aengehoirt hebben(de) het sij met/
bethoene van eeden oft and(er)ssins huer uutsprake/
dair af eendrechtelic uutseggen en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n sullen/
tusschen dit en(de) bamisse naestcomen(de) ende ofts de/
selve segge(re)n bynne(n) den voirs(creven) middele(n) tijde van bamisse/
niet en ov(er)quamen dat sij dan samenlic de sake sette(n)/
sullen [t(er) stont des ande(re)n daeghs d(aer) nae bij (con)sente van p(ar)tien] in eene(n) ov(er)man die sij dair toe kiesen en(de) neme(n)/
sullen oft inde in handen vande(n) wethoude(re)n van assche/
dwelc van beide(n) den selve(n) segge(re)n best gelieve(n) sal/
dien sij vand(er) voirs(creven) saken informe(re)n sullen Welc/
ov(er)man oft wethoude(re)n huer uutsprake alsdan uutenen/
en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n sullen bynne(n) xiiii dage(n) dair nae En(de)/
wairt alsoe dat e(n)nig(er) p(ar)tien segge(re)n gebrake oft den last/
niet aen nemen en woude dat hij dan in die stat eene(n)/
ande(re)n sal moge(n) kiese(n) en(de) dat alsoe dicke het gebue(re)n mochte/
P(ro)mitten(tes) ratu(m) cor(am) opp(endorp) velde julii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-02 by Jos Jonckheer