SAL8125, Act: R°204.3 (197 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°204.3  
Act
Date: 1455-02-13

Transcription

2021-05-04 by Frans Feyaerts
It(em) gielijs stroeprock als man van buyten die beclaecht/
was van meest(er) goerde pasteel voir c rijd(er)s en(de) op hede(n)/
tegen malcande(re)n dach van rechte hadden ald(aer) de selve meest(er)/
goert niet comen en is es de selve gielijs met vo(n)nisse(n)/
d(er) scep(enen) van loeven(e) v(er)weert gewijst cor(am) om(n)ib(us) scab(inis)/
febr(uarii) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-10-22 by Jos Jonckheer