SAL8125, Act: R°268.1 (270 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°268.1  
Act
Date: 1455-04-24

Transcription

2021-11-23 by Frans Feyaerts
It(em) gheerd en(de) arnd vanden hove gebruede(re) soene willems/
vanden hove hebben geloeft ongesundert en(de) omv(er)scheide(n) en(de)/
elc voe(r) all maghtelde(n) weduwe willems wile(n) coninc en(de)/
symone vander to(m)men oft den eene(n) va(n) hen bring(er) sbriefs/
viere guld(en) peet(er)s stuc gerek(ent) te xviii st(uivers) en(de) noch i(½) stui(ver)/
va(n) in sondage neestcomen(de) ov(er) vii dagen d(aer) nae te/
bet(alen) als v(er)volghde schout en(de) hebben voert geloeft [cor(am) abs(oloens) opp(endorp) april(is) xxiiii]/
It(em) de selve gebruede(re) [p(ro)mis(eru)nt] indivisim den vors(creven) machtelde(n) ende/
symone aut altri binne(n) den selve(n) middele(n) tyde te/
verborgen met goeden borgen d(aer) voe(r) zeker genoech sijnde/
oft te v(er)pande(n) met goeden pande(n) te v(er)pande(n) come(n) [dien] rijder/
lijfpensien begrepen in eene(n) scepen(en) brieve va(n) loeven(e) gedateert/
iiii[ta] dec(embris) a(nn)[o] xlii d(aer) inne de vors(creven) gebrued(ere)n met meer/
and(ere)n p(er)soene(n) v(er)obligeert en(de) v(er)bonde(n) staen Et t(antu)m co(ram)/
abs(oloens) opp(endorp) april(is) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-11-20 by Jos Jonckheer