SAL8125, Act: R°28.4 (31 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°28.4  
Act
Date: 1454-08-02

Transcription

2021-11-03 by kristiaan magnus
It(em) joh(ann)es van honshem en(de) thomaes colne sone wilen jans/
[en(de) ja(n)ne van honshem] hebben geloeft ind(ivisim) amelrijke den swerte(re) die met woute(re)n/
janssoen en(de) janne van ghele woenen(de) te holsbeke aen/
woute(re)n van nethen(en) geheeten vanden royeele verborcht/
heeft voe(r) scepen(en) van loeven(e) iii iii rijders lijftochten/
ten live [vacat] oft des eens/
van hen lanxt leven(de) [co(m)m(er)loes en(de) scadeloes te houden ende tontheffen ende] de selve lijftocht met allen/
den gevallene(n) en(de) v(er)schenen pachten totte(n) dage vande(n)/
afquite(ne)n v(er)schene(n) [v(er)schijnen(de) te betalle(n)] met allen costen van rechte d(aer) op/
geloepen [gelopen en(de) d(aer) op loepe(nde) sulle(n) en(de) die] afleggen en(de) volcomelijc lossen en(de) afquiten/
sullen van sinte jansmisse bap(tis)[te(n)] lestleden bynne(n) iii/
jae(re)n naestcomen(de) alsoe dat de selve amelrijc ende/
sinen borgen d(aer) af schade [en(de) hue(re)r liede goede d(aer) af] omgepraemt blive(n) sullen/
tot eewigen dagen Geloven(de) de selve jan en(de) thomas/
[en(de) jan van honshem] den voirs(creven) amelr(icke) vi guld(en) rijd(er)s aut valo(re)m vide(licet) iii rijd(er)s/
exin(de) ad nat(a)le d(omi)ni p(ro)x(ime) (et) iii rijd(er)s ad joh(annis) bap(tis)[te] s(e)q(uens) p(er)sol(vendos)t/
q(uolibet) ass(ecutu)[m] Et p(rim)[(us)] cor(am) velde prijke(re) aug(usti) s(e)c(un)da
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-10-02 by Jos Jonckheer