SAL8125, Act: R°67.2 (67 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°67.2  
Act
Date: 1454-10-15

Transcription

2020-10-08 by kristiaan magnus
Want robbeert van longpreit en(de) jan coulon die ov(er)mids vo(n)nissen/
van zeeke(re)n scepen(en) brieve(n) van loven(e) comen en(de) geleit sijn tot/
allen den goeden have en(de) erve beatrijs del ha(m)mede opden dach/
va(n) heden hadde doen bescrive(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
inde banc aldair de p(er)sone(n) h(ier)nae bescreve(n) te weten collette/
weduwe symoens wilen le bresseur die vande(n) voirg(eruerde) goede/
sculdich is i peet(er) en(de) i saluyt It(em) reyne(re)n hanckart die hun/
ongebruyc dede aen v scape(n) Aldair de vors(creven) collette nocht/
reyne(r) niet comen en sijn den vors(creven) geleyden hue(re)n dach ver/
wachten(de) soe hebben de he(re)n scepen(en) van loven(e) ter/
manissen smeyers gewijst voir een vonnisse dat men den/
selven geleydden vanden voirs(creven) gelde ende scapen houde(n)/
sall in hue(re)n beleyde alsoe v(er)re alst noch voir hen comen is/
cor(am) o(mn)ibus scabinis excepto opp(endorp) octobr(is) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer