SAL8125, Act: R°68.2-V°68.1 (68 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°68.2-V°68.1  
Act
Date: 1454-10-15

Transcription

2020-08-17 by kristiaan magnus
It(em) lodewijc crabbe wonen(de) te bela(n)denen sone henrix/
crabbe heeft geloeft janne vander heiden briede(r) ne/
ghen duysent mutsaerts alsulken alsmen beckers en(de) bried(er)s/
te loeven(e) levert goet en cusbaer mate en(de) linghde van/
loeven(e) alsoe [als] comen sal vanden bossche vanden houwe/
vanden bossche van hercourt vanden viii[te(n)] en(de) xi[te(n)] coepe/
te betalen en(de) vollevert te hebbe(n)ne tusscen dit en(de)/
uutganc meye naestcomen(de) d(aer) af de selve lodewijc/
een voeder d(aer) af bynnen deser [toecome(n)der] weken geloeft heeft/
te leve(re)n en(de) so voert van weken [te weken] d(aer) nae v(er)volgen(de)/
een voeder d(aer) af tot dat de vors(creven) ix[m] geheelic en(de)/
al betaelt sijn sullen en(de) te loeven(e) ten huyse des/
selfs jans te leve(re)n q(uolibet) ass(ecutu)[m] En(de) des heeft geloeft/
de vors(creven) jan vander heiden den vors(creven) lodewijke uut/
te reiken en(de) te betalen voir elc duysent vors(creven) xxviii/
stuv(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)togen van bourg(oig)[nen]/
en(de) van brabant goet en(de) ginge als v(er)volghde schout/
Kennen(de) de selve lodewijk in mynd(er)nissen vand(er) geheeld(er)/
so(m)men vanden vors(creven) ja(n)ne opgebuert en(de) gehaven te/
hebbe(n)ne sesse rijders d(er) mu(n)ten vors(creven) elken rijd(er) gerek(ent)/
voe(r) xxv(½) stuv(er)s den selven ja(n)ne vanden selven/
/ sesse rijd(er)s in mynd(er)nissen der selv(er) geheeld(er) principaeld(er)/
so(m)men volcomelic quijtscelden(de) en(de) tsurplus vander/
vors(creven) so(m)men dat den selven lodewijke boven de vorscr(even)/
vi rijd(er)s noch comen sall heeft de selve jan den vors(creven)/
lodewijke geloeft uut te reiken en(de) te betalen t(er) stont/
en(de) alsoe schie(r) hij hem volleveri(n)ge vanden vors(creven) mutsarde/
gedaen heeft en(de) niet eer t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] kersmake(re) m(er)sels/
octobr(is) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer