SAL8125, Act: R°86.2 (90 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°86.2  
Act
Date: 1454-11-02

Transcription

2020-09-23 by kristiaan magnus
Item jan van hazenberghe moldere in jegewoirdicheide(n) der/
scepen(en) van loven(e) gestaen heeft ghekint en(de) ghelijdt dat/
hem roelof roelofs meest(er) vand(er) moutmoelen te loven(e) ons/
gened(ichs) he(re)n (et)c(etera) vernuecht en(de) betaelt heeft alle alsulke(n)/
hoegene als de selve jan van hazenberghe gedaen ende/
gehoecht hadde ter wile(n) alsmen deselve moelen lestw(er)ve(n)/
v(er)pachte en(de) v(er)cochte Te weten van iii(½) jae(re)n dierste jaer/
van dien innegaende s(in)[t] jans(miss)[e] bap(tis)[ten] lestvoe(r)lede(n) te wete(n)/
van elke(n) jae(re) vi hoegene en(de) vande(n) voirs(creven) (½) jae(r) iii/
hoeghene elc hoegen gerekent voir ii oude schilde Be/
kennen(de) hem vande(n) vors(creven) hogene alse vande(n) vors(creven) iii(½)/
jae(re)n geheelic en(de) al volcomelic genoech geschiet sijnde/
Promitt(entes) nullat(enus) alloq(ui) cor(am) opp(endorp) prijke(re) no(vem)[br(is)] s(e)c(un)da
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer