SAL8125, Act: V°139.2 (138 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°139.2  
Act
Date: 1454-12-17

Transcription

2020-11-19 by kristiaan magnus
It(em) es vurwerde oft enich vande(n) p(er)soene(n) h(ier)nae bescr(even)/
aflivich wordt binne(n) den vors(creven) t(er)mijne dat dan de vors(creven)/
lod(ewijc) vand(er) betalinge(n) d(er) vors(creven) xii peet(er)s tot ewige(n) dage(n)/
ongehouden sijn sal en(de) blive(n) en(de) te dier meyni(n)ge(n) sal/
die(n) brief onder scep(enen) blive(n) liggen(de) It(em) dit sijn de p(er)soene(n)/
jan clissen selve vors(creven) m(ar)griete sijn wijff en(de) qui(n)ten/
clissen sone d(er) vors(creven) gehuyssche(n)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer