SAL8125, Act: V°147.2 (148 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°147.2  
Act
Date: 1454-12-30

Transcription

2021-04-12 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) borgen en(de) elc va(n) hen besund(er)t sal hem/
mette(n) vors(creven) brieve mogen hulpen alst hem [gelieft] o(m)me hem/
vander vors(creven) borchtochten te doen ontslane so wa(n)neer hij/
d(aer) voe(r) niet meer staen en wilt en(de) oec om te v(er)hale(n) alle/
coste(n) en(de) laste(n) hoedanich die wae(re)n die hij uut ocsuyne/
der selv(er) borchtochte(n) hebbe(n) oft lide(n) mochte En(de) hen d(aer)af/
ontlast sijnde en(de) negeen scade hebben(de) salme(n) den vors(creven) scoutbrief/
te nyeute doen cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer