SAL8125, Act: V°193.2 (186 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°193.2  
Act
Date: 1455-02-06

Transcription

2021-04-12 by Frans Feyaerts
It(em) de vors(creven) jan va(n) schone(n)berghe heeft geloeeft en(de) toege/
seedt den vors(creven) henricke va(n) schone(n)berghe sijne(n) sone/
en(de) lambrechte(n) den zwerte(n) in gevalle oft de vors(creven) jan bij he(m) selve(n)/
enige va(n) sijne(n) goede(n) h(ier) nae besc(reven) in toecomen(de) tijden v(er)coept/
te wete(n) sijne(n) hof op mette(n) huse opden keyberch oft/
sijne(n) wijng(ar)t opde(n) galghberch dat hij dan mette(n) pe(n)ni(n)ge(n)/
d(aer) af comen(de) losse(n) en(de) afquite(n) sall de lijfpensie vanden/
iiii mudde(n) corens stappans bove(n) geruert alsoe v(er)re die/
pe(n)i(n)ge(n) strecke(n) sullen ende alsoe dat de w [en(de) niet vord(er)] en(de) den selve(n)/
henr(ick)[e] en(de) lambr(echte) d(aer) af ontlaste(n) behoud(elijck) dat dov(er)bate/
vanden pe(n)i(n)ge(n) in gevallen oft d(aer) iet v(er)ov(er)de den vors(creven)/
ja(n)ne volgen en(de) toebehoe(re)n sal sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-10-22 by Jos Jonckheer