SAL8125, Act: V°203.1 (196 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°203.1  
Act
Date: 1455-02-12

Transcription

2021-05-04 by Frans Feyaerts
Item want arnt de smet woenen(de) int goedshuys/
van he(re)n p(er)cke die inde vroente baudewijns zoete/
vorsters te loeven(e) hadde doen setten janne van/
rode vorste(r) te loeven(e) voe(r) de so(m)me van xxv guld(en)/
croen(en) aldair de selve arnt mette(n) scepen(en) va(n) loeven(e)/
h(ier) ond(er) bescr(even) gegaen es den voirs(creven) janne van rode/
suekende den welken sij niet vonde(n) en hebben/
Soe eest dat de vroente des voirs(creven) baudewijns/
voe(r) de voirg(eruerde) schout na recht d(er) stad van loven(e)/
ge beleidt es cor(am) roelofs absoloens febr(uarii) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-10-22 by Jos Jonckheer